Телефон
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА
НА ДЕТАЙЛИТЕ СЪСТАВЯЩИ ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И ДРУГИ СХОДНИ МЕХАНИЗМИ

Адрес:
България 8800
гр.Сливен,ул. “полк. Борис Дрангов” № 8
GPS: N 42°40.485′ E 026°19.970′
гр.Сливен,ул. “Родопи” № 3 (Индустриална зона)
GPS: N 42°39.664′ E 026°20.735′

Телефон:
тел. 044/667 420, моб. 088/781 18 45, 089/989 12 78
Златан Вълев – моб. 089/982 33 61
Георги Вълков – моб. 089/982 33 60

E-mail:
gogovp@abv.bg