Телефон
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА
НА ДЕТАЙЛИТЕ СЪСТАВЯЩИ ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И ДРУГИ СХОДНИ МЕХАНИЗМИ

Ремонт на цилиндрови блокове

От 1 цилиндрови до големи 12 цилиндрови двигатели с диаметър на цилиндровият отвот от 40 до 130 мм.

  • Разтъргване и хонинговане на цилиндровият блок от 40 до 130 мм. диаметър на цилиндровият отдор. Операцията се извършва от мащина – AMC $$$$