Телефон
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА
НА ДЕТАЙЛИТЕ СЪСТАВЯЩИ ДВИГАТЕЛИТЕ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И ДРУГИ СХОДНИ МЕХАНИЗМИ

Ремонт на цилиндрова глава

Процедури , машини и материали

  • Пpоверка за херметичност на охладилетната система чрез водна преса SERDI 1501. Извършва се чрез потапяне във воден разтвор с температура 60°C и приложено налягане на охладителните магистрали 6 Bar.
  • Възстановяване на работните повърхности (фаски) на клапанното седло и шлайфане на работните повърхности на клапана. Използва се широк набор от специализирани машини – NEWEN – CONTOUR-BB, SERDI 4.0 Power, SERDI 3.0, COMEC- VR516, KIWK WAY  SVS-D
  • Смяна на водач на клапан и окончателна прецизна обработка с инструменти на Sunen P-180 Honall
  • Смяна на клапанно седло, демонтаж, обработка, монтаж. При изработката на ново клапанно седло се използват голям набор от сплави, вклучително метало-керамика. Kolben-Shmit, Wilmink.nl, Serdi SS
  • Повърхностна обработка на цилиндровата глава чрез фрезоване и шлаиф – Berco STC 361
  • Възстановяване на вал линията (тунел на лагерните шийки) на разпределителните валове – Berco BT 6
  • Възстановяване целоста на главата, чрез аргонови заварки “ESAB Tig. 3000 I AC/DC” и прахово-газово динамично напластяване “DIMET 405 RE“, наварки, заварки, наслояване и изграждане.
  • След приключване на всички ремонтни дейности, при наличието на необходимите  детайли,  по желание на клиента във  фирмата се  извършва необходимите регулировки на цилиндровата глава и тя се предава на клиента готова за монтаж и експлоатация.